قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد شیمی کاربردی و تجزیه

دروس ارائه شده  هر گرایش بر اساس چارت  مشخص شده است. در  ترم آینده دروس الکتروشیمی تجزیه ای، اسپکتروسکوپی تجزیه ای و مباحث نوین برای گرایش شیمی تجزیه ارائه شده و همچنین دانشجویان می‌توانند روش تحقیق و سمینار را نیز  در این ترم انتخاب کنند.


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط