Slide background
پيوندهاي اصلي

.......


فعاليت‌هاي پژوهشي

.......


آخرین اخبار
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد شیمی کاربردی و تجزیه

دروس ارائه شده هر گرایش بر اساس چارت مشخص شده است. در ترم آینده...

درس بررسي متون

کليه دانشجوياني که اين ترم درس بررسي متون دارند براي هماهنگي کلاس روز...


بیشتر
مدیر گروه


کارشناسان گروه

خانم نسرین نوروزی

تلفن: 05147011120


اساتيد نيمه وقت

دكترغدير رجب زاده


تماس با گروه آموزشی

نشانی: قوچان- کیلومتر 5 جاده قوچان- مشهد. گروه شیمی کاربردی

تلفن: 05147011329